Assistència a la Junta General Ordinària d’ASC
nosi