Intervenció a la Junta General Ordinària ASC de 2020