Delegació de vot a l’Assemblea General 2021

MUTUAL MEDICA

español Català

Telèfon mòbil (requerit)

Vicepresident- JOSÉ IGNACIO CATALÁN RAMOSContador - JAVIER MAREQUE BUENOConseller - FERNANDO RIVAS NAVARROConseller - FCO. JAVIER HERNÁNDEZ DE SANDE DE PRADAConseller - JAUME ROIGÉ SOLÉConsellera externa - ANA BARO CASAMAJÓConseller - JOSEP VILAPLANA BIRBAConseller - LLUÍS ESTEVE BALAGUÉConseller - MARTÍ VIDAL MAÑASConsellera - M. TERESA MARISTANY DAUNERTConseller - MIQUEL VILARDELL TARRÉSConsellera - ROSA M. BOYÉ DE LA PRESAConseller - SANTIAGO AGUADÉ BRUIXConseller - SERGI BOADA PIÉConseller - CARLES RECASENS LAGUARDAUn altre mutualista

El President - LUIS A. MORALES FOCHS Aquest conseller ha arribat a el límit màxim permès de 50 delegacions de vot. Pot delegar el vot en qualsevol altre conseller de la llista.

Tresorer - LLUÍS CASTELLS FUSTÉ Aquest conseller ha arribat a el límit màxim permès de 50 delegacions de vot. Pot delegar el vot en qualsevol altre conseller de la llista.

Secretària - M. ASUNCIÓN TORRENTS FERNÁNDEZ Aquesta consellera ha arribat a el límit màxim permès de 50 delegacions de vot. Pot delegar el vot en qualsevol altre conseller de la llista.

Conseller - RAMÓN MUR GARCÉS Aquest conseller ha arribat a el límit màxim permès de 50 delegacions de vot. Pot delegar el vot en qualsevol altre conseller de la llista.

Vicesecretari - ALEJANDRO ANDREU LOPE Aquest conseller ha arribat a el límit màxim permès de 50 delegacions de vot. Pot delegar el vot en qualsevol altre conseller de la llista.

Aquesta opció ja no està disponible a l’haver transcorregut el termini establert per delegar el vot tal com s’indicava en les guies i instruccions de l’Assemblea General de Mutual Mèdica 2021.

MUTUAL MÉDICA MPS A PRIMA FIJA