GL ES

ASISTENCIA Á XUNTA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA, SAD

FORMULARIO DE ASISTENCIA Á XUNTA XERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA


Persoa físicaEntidade xurídica

DATOS DO ACCIONISTA

Nome*

Correo electrónico (onde recibirá a ligazón de acceso)*

Número de teléfono (onde recibirá a clave de acceso)*
CIF ou DNI*

DATOS DO REPRESENTANTE DO ACCIONISTA PERSOA XURÍDICA

Número de teléfono (onde recibirá a clave de acceso)*Declaro que lin e acepto expresamente os Termos e Condicións e a Política de Privacidade, consentindo o tratamento dos meus datos persoais para todas as finalidades incluídas na mesma.

Como reflectía a convocatoria da Xunta, o día 20 de decembro ás 10:00  h. expirou o prazo de solicitude de acceso, delegación de accións e a petición de quenda de palabra para a Xunta Xeral Ordinaria e Extraordinaria de Accionistas.

Para calquera dúbida ou consulta pode contactar connosco no teléfono 981259500 ( Ext.1) ou enviarnos un correo electrónico a accionistas@rcdeportivo.es

Real Club Deportivo de La Coruña, SAD

Plaza de Pontevedra, 19 1º 15003, A Coruña

Teléfono: +34 981 25 95 00 – Email: accionistas@rcdeportivo.es