Asemblea Xeral Ordinaria 2021

Paco&Lola

Benvido e benvida ao portal das Persoas Socias da Cooperativa Vitivinícola Arousana.

Neste portal irase poñendo toda a documentación relativa para a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria do domingo 5 de maio de 2021.

A convocatoria da Asemblea coa súa orde do día, así como o anexo á mesma foron enviadas polos seguintes medios: Whatsapp, Telegram, correo electrónico e correo postal.

En vindeiras datas porase neste portal as instruccións de como proceder para que vostede se poida acreditar, así sexa Persoa Socia ou representante da mesma.

Reciba un cordial saúdo.

Consello Reitor da Cooperativa Vitivinícola Arousana S.C.G.
Adegas Paco & Lola.
Valdamor, 18, Xil – 36968 Meaño (Pontevedra) Tlf.: +34 986 747 779 – Fax: +34 986 748 940