Asistencia á Asemblea Xeral Ordinaria

Paco&Lola


Persoa SociaC.B.

DATOS DA PERSOA SOCIA

Nome*

Email (onde recibirá a ligazón de acceso)*

Número de teléfono móbil (onde recibirá a clave de acceso)*
DNI*


DATOS DO/A REPRESENTANTE DA C.B.

Número de teléfono móbil (onde recibirá o código de acceso)*Pechouse o prazo de inscrición

Valdamor, 18, Xil – 36968 Meaño (Pontevedra) Tlf.: +34 986 747 779 – Fax: +34 986 748 940